Mogen advocaten liegen?

‘Heb je geen last van je geweten?’ ‘Jullie advocaten zijn de beste leugenaars.’ ‘Hoe ver ga je met liegen om een zaak te winnen?’ ‘Leer je je kinderen ook te liegen om te krijgen wat ze willen?’ ‘Verdraai de waarheid maar weer, daar zijn jullie advocaten goed in.’ Een kleine greep uit de vragen en opmerkingen die ik de afgelopen jaren heb ontvangen.

Kennelijk denkt men dat advocaten de boel bij elkaar liegen om zaken voor hun cliënten te winnen. Dit terwijl liegen zich niet verdraagt met het vertrouwen dat in de advocatuur moet kunnen worden gesteld. Bovendien schrijven de gedragsregels advocaten voor zich te onthouden van het verstrekken van onjuiste informatie.

Tijd voor wat opheldering dus!

De advocaat is geen partij
Allereerst wil ik duidelijkheid scheppen over de rol van een advocaat in een rechtszaak. Vaak zien mensen, met name de wederpartij, de advocaat als partij in een zaak. Dit is absoluut niet het geval. Een advocaat is belangenbehartiger van zijn cliënt en spreekt slechts namens zijn cliënt en niet voor zichzelf.

Cliënt vertelt de waarheid
Een advocaat wordt door zijn cliënt voorzien van de feiten en informatie over de omstandigheden in een zaak. In het algemeen mag een advocaat ervan uitgaan dat zijn cliënt de waarheid vertelt. Het is voor een advocaat dan ook niet te doen om de informatie die hij van cliënten krijgt structureel na te trekken. Uiteraard bestaan er altijd uitzonderingen. Zet een advocaat een middel in dat voor de wederpartij buitengewoon ingrijpende gevolgen kan hebben, zoals een faillissementsaanvraag, dan is het verstandig niet enkel op het verhaal van de cliënt af te gaan.

Opzettelijk informatie achterhouden
Staat een advocaat een cliënt bij in een civiele procedure, zoals een ontslagzaak, dan is hij zelfs verplicht de feiten die de rechter nodig heeft voor de beslissing volledig en naar waarheid naar voren te brengen. In deze zaken mag een advocaat dus niet opzettelijk informatie achterhouden die voor de rechter essentieel is om zijn oordeel te kunnen vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een advocaat een verklaring van een getuige gebruikt in een procedure. De getuige de verklaring later met een brief aan de advocaat intrekt en de advocaat deze intrekking niet aan de rechter communiceert.

Liegen mag niet, feiten kleuren wel
Het is duidelijk, liegen mag dus absoluut niet. En in sommige gevallen mag je ook geen informatie achterhouden (jaaa, dit is iets anders dan liegen). Wat een advocaat in een procedure wel mag doen is van de feiten een gekleurde uitleg geven. Zo hoeft een advocaat bijvoorbeeld de zwakke plekken in het verhaal van zijn eigen cliënt niet te noemen. En mag een advocaat aan de hand van de feiten stellingen innemen die voor zijn eigen cliënt zo gunstig mogelijk zijn.

Tot slot het antwoord op de vraag: ‘En wat als een advocaat wel liegt?’ Een advocaat die de regels aan zijn laars lapt kan tuchtrechtelijk op de vingers worden getikt (of erger), maar is niet strafrechtelijk strafbaar.

4 reacties op “Mogen advocaten liegen?

 1. Dit zegt een advocaat!

  Eindelijk een advocaat, die het tegen de gevestigde orde opneemt.

  Blijkbaar hebben advocaten carte blanche als ze liegen, want daar staat geen strafrechtelijke straf op.

  Zogezegd, advocaten zijn vogelvrij verklaard in Nederland, omdat als advocaten liegen dan staat daar geen strafrechtelijke straf op. Dus mensen kunnen bij een liegende advocaat enof advocaten hun recht niet behalen.

  Dat is het einde van de rechtsstaat.

  Ik ben benieuwd hoe snel dit volledig wordt rechtgezet, dus dat liegende advocaten wel strafrechtelijk strafbaar worden gesteld. Binnen een termijn van 2 maanden moet dit juridisch enof volledig geregeld zijn met een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk en dat geldt ook voor zaken met terugwerkende kracht. Dus voor 8 februari 2020 moet dit geregeld zijn.

  Als je je recht niet kan behalen, dan is er geen rechtsstaat.

  Bij een liegende advocaat zijn de rechten en vrijheden van de burger niet beschermd. Dit zorgt voor vrijheidsberoving.

  DE KERN IS: WE WILLEN GEEN CRIMINALITEIT IN NEDERLAND, MAAR DAN MOETEN WE OOK GEEN LIEGENDE ADVOCATEN WILLEN IN NEDERLAND.

  Het is te gek voor woorden..

  Dit is geen laster naar advocaten toe, dit is een spiegel naar de advocaten toe, die hebben zitten te fucken/liegen/spelletje hebben zitten spelen, en dat moeten we allemaal niet willen in Nederland.

 2. Beste Senna,

  Wat ben ik blij dat ik jouw berichtje ben tegengekomen want ik deal namelijk al jaren met hetzelfde probleem. Heb een beroepsziekte opgelopen op het werk, het desbetreffende orgaan is onderzocht door de patholoog. Wij hebben ook externe expertise instanties ingeschakeld en de tegenpartij probeert dmv leugens en bedrog de zaak te winnen. Rechtszaak komt nog….
  Hoe kan ik deze advocaat aanpakken ?
  Ik ben niet verder in detail getreden omtrent mijn beroepsziekte daar er altijd mensen meelezen.
  In afwachting van en met vriendelijke groet,
  Fleur

 3. Erg interessant artikel dit. Ik snap goed waarom mende positie van een advocaat niet altijd kan waarderen wanneer het gaat om een zaak waarbij een cliënt de wet heeft overtreden door bijvoorbeeld een ernstig misdrijf te plegen. Toch is het inderdaad belangrijk om te blijven herhalen dat de advocaat nooit een partij is en enkel staat voor een eerlijk proces voor zijn of haar cliënt. http://www.winsmart.nl/advocaat-denbosch

 4. Een advocaat kan tuchtrechtelijk vervolgd worden, MAAR uit ervaring kan ik U zeggen dat zowel de deken alsmede de raad/ het hof van discipline advocaten juist in bescherming nemen en dit zogenaamde controlerende orgaan verre van onpartijdig is. Zowel de deken alsmede de leden van de raad/ het hof van discipline zijn actieve advocaten en die zijn er niet bij gediend dat er meer jurisprudentie komt van hun eigen misstappen. Het is dus typisch een gevalletje van de slager die zijn eigen waren keurt! Voorbeeld : een deken moet iemand die een klacht heeft conform de afvocatenwet behulpzaam zijn bij het juist opstellen van de klacht. In mijn geval was daar geen sprake van. Vervolgens oordeelt de raad van discipline dat dat deel van de klacht niet behandeld wordt omdat het niet in de oorspronkelijke klacht stond en dat ik daarover maar een nieuwe klacht moest indienen. Dat heb ik vervolgens gedaan en dit maal oordeelde de raad van discipline dat het wordt afgewezen omdat ik het bij de 1e klacht gaf moeten indienen! Leg mij dan maar uit waarom wij dit orgaan serieus moeten nemen?

Reacties zijn gesloten.